NOVEMBRE LILA

Novembre lila és un cicle d’activitats d’arts escèniques amb visió de gènere.
Són activitats adreçades principalment als joves, però també a totes les persones que tenen interès i inquietud per reflexionar sobre aquesta mirada diferent i que ens afecta directament o indirectament a totes i a tots.